+

Angola Fala Só – “É preciso pensar no plural” – Phathar Mak